احتمال تسلیم پسر قذافی شدن به دادگاه بین المللی

دادگاه کیفری بین المللی در لاهه تأیید کرد که در مورد احتمال تسلیم شدن سیف الاسلام قذافی به این دادگاه، پیام غیر مستقیمی از او دریافت کرده است.

آقای قذافی به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب است.

لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین المللی گفت که اگر پسر معمر قذافی خود را تسلیم کند، می تواند در دادگاه از خود دفاع کند.

یکی از مشاوران شورای ملی انتقالی لیبی هم گفته است که در آن صورت، این شورا با دادگاه همکاری می کند و شواهدی علیه سیف الاسلام قذافی در اختیار آن قرار می دهد.