'وعده‌های دولت در حمایت از کارگران در حد شعار است'

علی دهقان کیا،عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: تمام وعده‌هایی که دولت در زمینه حمایت از کارگران می‌دهد فقط در حد خبر و شعار است و وعده‌های دولت در بخش کارگری محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران(ایلنا)،آقای دهقان کیا با اشاره به عدم اختصاص کارت‌های اعتباری به کارگران گفت: خبرهایی که در زمینه پرداخت‌های کارت‌های اعتباری از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. تنها به منظور ایجاد یک جو مثبت در جامعه کارگری مطرح شد.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در بخش دیگری از سخنان خودبا انتقاد از پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار گفت: با تصویب این پیش نویس کلیه کارگران کشور تحت پوشش قراردادهای موقت کار قرار خواهند گرفت. این در حالیست که تا قبل از تصویب قانون کار فعلی ۹۵ کارگران کشور رسمی و تنها ۵ درصد از آن‌ها قراردادی بودند.