دولت ایران: توزیع شیر مدارس متوقف نشده است

محمد رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش ایران با تکذیب خبر توقف توزیع شیر در مدارس، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که توزیع شیر به زودی از سر گرفته خواهد شد.

این در حالی است که پیشتر علیرضا کریمیان، دبیر کمیته ملی شیر مدارس ایران گفته بود که توزیع شیر در مدارس برای سال جاری منتظر ابلاغ اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومانی است که تا کنون محقق نشده است.

او از بدهی ده ها میلیارد تومانی دولت به کارخانه های تولید لبنیات خبر داده بود.