ماهواره آب و هوایی جدید ناسا به فضا پرتاب شد

آژانس فضایی آمریکا (ناسا) یک ماهواره جدید را برای اندازه‌گیری میزان تاثیرات طولانی مدت تغییرات آب و هوایی به فضا فرستاد.

این ماهوراه یک و نیم میلیارد دلاری قرار است اطلاعات دمای دریاها و خاک و همچنین میزان گرد و غبار در اطراف جهان را جمع آوری کند.

با ارسال این ماهواره، امید است که درک بهتری از تغییرات آب و هوایی و همچنین پیش بینی بهتری از حوادث طبیعی مانند طوفان و سیل به دست بیاید.