اعتراض صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

دانشجویان پسر خوابگاه دانشگاه علم و صنعت امروز پنجشنبه (۲۸ اکتبر) در محل سلف این دانشگاه تجمع و به عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه اعتراض کردند.

به گزارش سایت دانشجونیوز، از جمله مشکلات دانشجویان "حذف نهاد قانونی و دانشجویی شورای صنفی"در دانشگاه علم و صنعت است که بر اساس همین گزارش پس از حذف آن از سوی مسئولان این دانشگاه، مشکلات صنفی این دانشجویان افزایش یافته است.

براساس گزارش‌های رسیده، در ادامه اعتراض دانشجویان رئیس اداره تغذیه دانشگاه،در میان آنها حاضر شد و با یادداشت مشکلات دانشجویان قول داده است تا حد امکان مشکلات را برطرف کند.

همچنین در این جلسه مقرر شد که شنبه شب با حضور دکتر طالبی، معاون دانشگاه علم و صنعت در سلف خوابگاه داخل، مشکلات سلف خوابگاه نیز رسیدگی شود.