ناتو: دوشنبه این هفته عملیات لیبی پایان می یابد

اندرس فو راسموسن، دبیرکل ناتو، تایید کرده است که ماموریت نیروهای این سازمان در لیبی در روز دوشنبه ۳۱ اکتبر رسما پایان خواهد یافت.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته به پایان عملیات لیبی تا پایان اکتبر رای داد.

ناتو می گوید که طی هفت ماه گذشته بیش از ۲۶ هزار سورتی پرواز بر فراز لیبی انجام داده است.

دبیرکل ناتو گفت که عملیات ناتو بدون حمایت نظامی آمریکا غیرممکن بود زیرا کشورهای اروپایی توان نظامی لازم برای چنین ماموریتی را نداشتند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارس سال جاری و پس از آغاز سرکوب خونین اعتراضات ضد حکومتی توسط نیروهای معمر قذافی، رهبر وقت لیبی، در قطعنامه ای نیروهای ناتو را مامور حفاظت از جان غیرنظامیان در این کشور کرد.