تمام پروازهای شرکت هواپیمایی استرالیایی متوقف شد

کوانتاس، یکی از بزرگ ‌ترین شرکت هواپیمایی استرالیا، تمام پروازهای داخلی و بین المللی خود را متوقف کرده است.

این اقدام در واکنش به ادامه اعتصاب کارکنان کوانتاس انجام شده است.

جان آلن، مدیرعامل کوانتاس، در یک کنفرانس خبری در سیدنی گفت که لغو پروازها تا زمانی که با اتحادیه کارگری توافق حاصل نشود، ادامه خواهد یافت.

او گفت که کارکنان این شرکت ملزم به حضور در سر کار خود نیستند و از روز دوشنبه به آنها حقوق پرداخت نخواهد شد.

کوانتاس پرواز دست کم ۱۰۸ هواپیمای مسافربری را متوقف کرده است.