'عامل' بمبگذاری کافه توریستی مراکش اعدام می شود

دادگاهی در مراکش (مغرب) یک شهروند این کشور را به جرم بمبگذاری ماه آوریل در شهر مراکش که طی آن ۱۷ نفر کشته شدند، به مرگ محکوم کرد.

عادل العثمانی روز جمعه عامل بمبگذاری روز ۲۸ آوریل سال جاری در یک کافه توریستی در مراکش شناخته شد.

فردی دیگری نیز به جرم تبانی و همکاری با عادل العثمانی به حبس ابد محکوم شده است.

حدود ۲۰ نفر در آن بمبگذاری زخمی شدند. آن انفجار در نزدیکی جامع الفناء، یکی میادین اصلی شهر مراکش، رخ داد.

هفت نفر نیز در این پرونده تا چهار سال حبس گرفتند.

تمام این افراد اتهام های خود را رد کرده اند و می گویند که زیر شکنجه از آنها اقرار گرفته شده است.