زلزله جنوب پرو را لرزاند

زلزله ای به قدرت شش و نه دهم درصد جنوب پرو، واقع در آمریکای جنوبی، را لرزانده است.

کانون این زلزله حدود ۵۰ کیلومتری جنوب شهر ساحلی ایکا گزارش شده است.

هنوز درباره خسارت ها و تلفات احتمالی این واقعه گزارشی منتشر نشده است.

دامنه این زمین لرزه به لیما، پایتخت پرو که حدود ۳۰۰ کیلومتر با کانون آن فاصله دارد نیز رسید.

با این وجود، مقامات هشدار وقوع سونامی صادر نکرده اند.