اتحادیه عرب سرکوب معترضان سوری را محکوم کرد

اتحادیه عرب می گوید که دور تازه سرکوب خونین معترضان سوری را طی پیامی مستقیم به بشاراسد محکوم کرده است.

مخالفان می گویند که روز جمعه در دو شهر حماه و حمص حداقل ۳۷ نفر به دست نیروهای امنیتی حکومت سوریه کشته شدند.

دولت سوریه می گوید که سرگرم نبرد با باندهای تبهکار و گروه های تروریستی است.

مخالفان خواهان کناره گیری بشار اسد و ایجاد نظامی دموکراتیک در سوریه هستند.

آنها در تازه ترین اقدام خود خواهان برقراری منطقه ممنوعه پروازی بر فراز سوریه به دستور شورای امنیت شده اند.