وزیر دفاع ایران: هواپیمای جنگنده جدیدی می‌سازیم

وزیر دفاع ایران گفت این کشور درصدد ساخت هواپیمای جنگنده جدیدی است و برنامه ساخت آن با همکاری نیروی هوایی در دست اجراست.

سرتیپ احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران از صنعت دفاعی این کشور تقدیر کرده که به گفته او "در اوج تحریم ها"، "توانمندی های بسیار بالایی" نشان داده اند.

آقای وحیدی همچنین از پیوستن یک زیردریایی جدید به نیروی دریایی خبر داده و گفته است این زیردریایی به سلاح های پیشرفته مجهز است.

وزیر دفاع ایران همچنین خبر داده که به زودی از موشک کروز "ظفر" رونمایی خواهد شد.