معاون رئیس جمهور ایران: تنظیم خانواده مروج فرهنگ غرب است

زهرا سجادی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان گفته است که سیاست تنظیم خانواده در ایران که موضوع اصلی آن آموزش شیوه های جلوگیری از بارداری است، مروج فرهنگ غرب است.

افزایش جمعیت از ابتدای انقلاب اسلامی از سیاست های مورد حمایت مقام های ایران بود، اما در پی افزایش فزاینده جمعیت و تنزل درآمدهای این کشور در جریان جنگ هشت ساله با عراق، اجرای سیاست کاهش جمعیت با شعار "دو بچه کافی است" در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد.

خانم سجادی گفته است که ایران تا چند سال دیگر به مرحله ای می رسد که مجبور است مانند کشورهای اروپایی برای ترغیب به بچه دار شدن سیاست های تشویقی به کار گیرد.

سیاست کنترل جمعیت ایران در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در دوره هشت ساله محمد خاتمی هم ادامه یافت و حتی دولت ایران و وزیر بهداشت وقت این کشور را در این زمینه صاحب جوایز بین المللی کرد، اما اینک معاون محمود احمدی نژاد می گوید که سیاست "تک فرزندی تبلیغات سو دشمن است و دوران فرزند کمتر ، زندگی بهتر گذشته است."

خانم سجادی می گوید: "ما اصراری نداریم که کتاب شکوه همسرداری در دانشگاه ها تدریس شود، اما تاکید داریم کتاب تنظیم خانواده از کتاب های دانشگاهی حذف شود."

شکوه همسرداری عنوان کتاب تازه ای است که دولت ایران اصرار بر تدریس آن در دانشگاه های این کشور دارد و محتوی آن بر خلاف تدریس شیوه های تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری، عمدتا تشویق به ازدواج و داشتن فرزندان بیشتر است.