چهار روزنامه نگار ایرانی از زندان آزاد شدند

چهار روزنامه نگار در ایران که حدود سه هفته پیش توسط مأموران امنیتی بازداشت شده بودند، از زندان آزاد شدند.

این افراد مهدی افشار نیک، علی اکرمی، محمد حیدری و محسن حکیمی هستند.

دلیل بازداشت این روزنامه نگاران هنوز اعلام نشده است.