مدیر روزنامه دولتی ایران فردا محاکمه می‌شود

مدیر روزنامه دولتی ایران فردا یکشنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر) با شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران محاکمه می شود.

موضوع شکایت از روزنامه ایران، انتشار ویژه نامه ای در این روزنامه در تابستان امسال است که طی آن به موضوع حجاب اجباری زنان ایرانی پرداخته بود.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می گوید که علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل ایرنا و صاحب امتیاز روزنامه ایران به همراه وکلای خود به اتهامات دادستان پاسخ خواهد داد.

آقای جوانفکر هفته گذشته علیرغم احضار از سوی دادگاه، در اعتراض به عدم حضور هیات منصفه از حضور در دادگاه خودداری کرده بود.

هیات منصفه دادگاه مطبوعات اخیرا و پس از مدتی طولانی، دوباره تشکیل شده است.

رسانه های ایران می گویند که دادگاه روز یکشنبه قرار است با حضور هیات منصفه مطبوعات تشکیل شود.