حمله انتحاری در ترکیه

گزارش ها از ترکیه حاکی است که در بینگول در شرق ترکیه و در نزدیکی دفتر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، حمله انتحاری انجام شده است.

این حمله انتحاری توسط یک زن صورت گرفته است و نخستین حمله از این دست در سال جاری میلادی در ترکیه است.

بر اثر این حمله، فرد انتحاری و دست کم دو نفر دیگر کشته شده اند.

حزب عدالت و توسعه که حمله در نزدیکی دفتر آن صورت گرفته، در حال حاضر حزب حاکم در ترکیه است.