قبض‌های الکترونیکی جایگزین قبض های کاغذی می شود

استاندار تهران می گوید که بزودی قبض‌های الکترونیکی در این استان جایگزین قبض های کاغذی می شود.

مرتضی تمدن روز شنبه هفتم آبان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: "این طرح بزودی با همکاری تمامی دستگاههای خدمات رسانی در بخش های آب، برق، گاز و مخابرات اجرایی می شود."

به گفته آقای تمدن، دستگاه‌های اجرائی در حال فراهم آوردن مقدمات لازم برای اجرای این طرح هستند.

مقام‌های ایران می گویند روی آوردن به دولت الکترونیک منجر به صرفه جویی در پول و وقت می شود.