ورود ۳۲۷ زندانی مهریه به زندانهای ایران در ۵۰ روز

محمدعلی ساری، معاون ستاد دیه ایران می گوید که تنها در مدت پنجاه روز، ۳۲۷ مرد ایرانی به علت ناتوانی در پرداختن مهریه همسرانشان زندانی شده اند.

آقای ساری امروز شنبه هفتم آبان به خبرگزاری مهر گفت: "آمار زندانیان مهریه نسبت به سال گذشته پنجاه درصد افزایش داشته است."

به گفته آقای ساری زوج های ایرانی تاکنون از ثبت قید "عندالاستطاعه" بودن مهریه در سند ازدواج خود استقبال نکرده است (به این معنی که شوهر هر زمان که از نظر مالی توانایی داشت ملزم به پرداخت مهریه به همسر خود باشد).