محاکمه سرباز آمریکایی به اتهام قتل و مثله کردن افغان‌ها

محاکمه سرکرده گروهی از سربازان آمریکایی که متهم به قتل شهروندان افغان و نگهداری اعضای بدن آنها به عنوان "یادبودی از فتوحاتشان" هستند، در آمریکا آغاز شده است.

استوار کلوین گیبز که که محاکمه او در دادگاهی نظامی برگزار می شود، همچنین متهم است که یکی از هم‌قطاران خود را که قصد گزارش کردن مصرف و نگهداری مواد مخدر توسط او را به مقام های بالاتر داشته مورد آزار و اذیت قرار داده است.

آقای گیبز، مدعی است که بی گناه است و هیچکدام از اتهامات از جمله قتل سه افغان و بریدن انگشتان مقتولان را نپذیرفته است.

این سرباز آمریکایی در صورت اثبات اتهامات به حداکثر مجازات که حبس ابد بدون حق فرجام خواهی است، محکوم خواهد شد.

سه عضو دیگر این گروه جرایم خود را به امید کاهش در میزان محکومیت شان پذیرفته اند.