بشار اسد به غرب هشدار داد

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به کشورهای غربی هشدار داده است که اقدام آنها علیه کشورش، ثبات تمام منطقه خاورمیانه به خطر خواهد انداخت.

او این مطلب را در مصاحبه ای اختصاصی به ویژه نامه یک شنبه روزنامه بریتانیایی تلگراف گفته است.

بشار اسد پیش بینی کرده که کشورهای غربی"به طور قطع" فشار بر سوریه او افزایش دهند اما گفته است: "سوریه از هر نظر با مصر، تونس و یمن متفاوت است."

بنا بر آمار سازمان ملل متحد، نیروهای امنیتی حکومت سوریه طی هفت ماه گذشته دست کم سه هزار معترض را کشته اند.

مخالفان روز جمعه خواهان آن شدند که شورای امنیت سازمان ملل متحد در سوریه نیز مانند لیبی منطقه پرواز ممنوع برقرار کند.

بشار اسد گفت: "سوریه در حال حاضر نقطه مرکزی منطقه است. خط گسل است که اگر با زمین آن بازی کنید موجب وقوع زلزله می شوید. آیا می خواهید افغانستان دیگری ببینید یا ده افغانستان دیگر؟"