احمدی نژاد بلژیک را تشویق به همکاری با ایران کرد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در مراسم پذیرش استوارنامه سفیر جدید بلژیک در تهران، گفته است که "بلژیک در قالب اتحادیه اروپا و خارج از آن می تواند روابط گسترده ای با ایران داشته باشد."

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از قول سفیر بلژیک در دیدار با آقای احمدی نژاد گفته است: "امروز ایران به کشوری پیشرفته با دولتی کارآمد تبدیل شده است و زمینه های فراوانی برای افزایش سطح همکاری های دو کشور وجود دارد."

بلژیک از اعضای اتحادیه اروپا است و مقر این اتحادیه در بروکسل پایتخت این کشور قرار دارد.