وزیر خارجه ایران از قطر به عراق رفت

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران وارد بغداد پایتخت عراق شده است.

قرار است آقای صالحی با مقام های ارشد عراقی درباره "مسائل منطقه" گفت و گو کند.

وزیر امور خارجه ایران پیش از این سفری چند ساعته به قطر انجام داده بود.

رسانه های ایران می گویند موضوع سفر آقای صالحی گفت و گو با مقام های قطری درباره اتهام اخیر آمریکا به ایران مبنی بر طرح ریزی ترور سفیر عربستان در واشنگتن بوده است.