ابراهیم یزدی به راشد غنوشی: از ایران درس بگیرید

ابراهیم یزدی در نامه ای به راشد غنوشی، رهبر حزب اسلام گرای نهضت در تونس، از او خواست از تجربه های ایران و الجزایر درس بگیرد و به تنوع و تکثر جامعه احترام بگذارد.

آقای یزدی، در نامه ای که تاریخ ارسال آن ۴ آبان است اما امروز در سایت های منتقد حکومت ایران منتشر شده، از آقای غنوشی خواسته به ضرورت "یادگیری تساهل" و مدارا توجه کند و با دیگر گروه های سیاسی تونس برای توسعه این کشور همکاری کند.

ابراهیم یزدی خطاب به غنوشی یادآوری شده که مسلمانان تجربه کافی را در ارتباط با دموکراسی ندارند و افزوده: " نتیجه آن است که ما مسلمانان مستبدین را سرنگون می کنیم و به زودی ناظر جایگزین های جدیدی می شویم."

وی تاکید کرده که این همان اتفاقی است که در ایران هم افتاده و در ادامه آورده: "ما شاه را سر نگون کردیم، اما فراموش کردیم که به درمان منش و شخصیت شاه درون خویشتن خود بپردازیم."

ابراهیم یزدی، به عنوان دبیر کل "نهضت آزادی ایران"، در مهر ماه ۱۳۸۹ دستگیر و در ۲۹ اسفند همان سال آزاد شد و همزمان، خبرگزاری های نزدیک به حکومت نامه ای را به نقل از وی منتشر کردند که از استعفای او از دبیرکلی این تشکل سیاسی حکایت داشت.

منتقدان دولت، اعتبار این نامه را زیر سوال برده اند.