تدابیر جدید کشتی های بریتانیایی برای مقابله با دزدان دریایی

به گفته نخست وزیر بریتانیا کشتی های تجاری تحت پرچم این کشور، مجاز خواهند بود برای دفاع از خود در مقابل دزدان دریایی از نگهبانان مسلح استفاده کنند.

دیوید کامرون اظهار داشت که این تصمیم برای مقابله با خطرات تهدید کننده دریانوردان در سواحل سومالی گرفته شده است که سال گذشته، شاهد بروز ۴۳ مورد از مجموع ۵۳ مورد دزدی دریایی در جهان بوده است.

دولت بریتانیا می گوید که تاکنون هیچ کدام از کشتی هایی که نگهبان مسلح داشته اند توسط دزدان دریایی ربوده نشده اند.

تصمیم جدید دولت در حالی اعلام شده که وجود نگهبانان مسلح در کشتی های تجاری، ممکن است با قوانین برخی کشورهای دیگر - چون آفریقایی جنوبی - مغایرت داشته باشد.

تاکنون بسیاری از کشتی های بریتانیایی به طور غیرقانونی از نگهبانان مسلح استفاده کرده اند؛ چون شرکت های مالک آنها معتقد بوده اند که راه دیگری برای حفاظت از ناوگان خود ندارند.