جمع آوری امضاهای جدید برای طرح سوال از رئیس جمهور

تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور مجددا از حد نصاب قانونی لازم برای طرح این سوال در صحن علنی مجلس بیشتر شده است.

خبرگزاری مهر یکشنبه ۸ آبان (۳۰ نوامبر) نوشت طراحان سوال از رئیس جمهور پس از آنکه تعداد امضاها را به ۷۳ رسانده اند، این طرح را به هیات رئیس مجلس تقدیم کرده اند.

طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، احضار رئیس جمهور به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان، با امضای حداقل یک چهارم نمایندگان (۷۳ نفر) امکانپذیر خواهد بود.

پیش از این، هیات رئیسه مجلس از تجدید نظر تعدای از امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهور و کاهش تعداد امضاهای این طرح به ۶۹ نفر خبر داده بود.