از سرگیری مذاکرات اتحاد قبرس

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد رهبران قبرس را برای از سرگیری گفت و گوهای یک پارچه سازی این جزیره گردهم آورده است.

دمیتریس کریستوفیاس، رئیس جمهوری قبرس و درویش اروغلو، رهبر ترک تباران این جزیره به مدت دو روز درباره از سرگیری مذاکرات اتحاد قبرس گفت و گو می کنند.

گفت و گوهای اتحاد قبرس در سال ۲۰۰۸ آغاز شد ولی تاکنون هیچ نتیجه مهمی نداشته است.

قبرس در سال ۱۹۷۴ در پی حمله ارتش ترکیه در حمایت از ترک تباران این جزیره به دو بخش تقسیم شد.

ادامه بحران قبرس از عواملی است که مانع از پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا شده است.