بیوه یاسر عرفات اتهامات فساد مالی را رد کرد

سهی عرفات، بیوه یاسر عرفات، رهبر سابق فلسطینی ها اتهامات مربوط به فساد مالی را پس از صدور حکم جلب بین المللی توسط تونس رد کرده است.

سهی عرفات به روزنامه القدس العربی گفته که اتهامات مطرح شده، مبنی بر این که او با همسر زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سرنگون شده تونس از بودجه تاسیس یک مدرسه، سوء استفاده مالی کرده، صحت ندارند.

پس از مرگ یاسر عرفات، تونس به همسرش حق شهروندی اعطا کرد اما دولت آقای بن علی او را از این حق محروم ساخت.