گروه ایرانی 'پیگیری سرنوشت موسی صدر' به لیبی می رود

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، سخنگوی گروه پیگیری کننده سرنوشت امام موسی صدر در مجلس شورای اسلامی گفته است که این گروه در نظر دارد برای تحقیق میدانی در این مورد عازم لیبی شود و در انتظار تعیین تاریخ سفر از سوی مقامات لیبیایی است.

سخنگوی این کمیته گفته است که تا قبل از کشته شدن معمر قذافی، مقامات جمهوری اسلامی به دلایل امنیتی مایل به سفر این هیات به لیبی نبودند اما در حال حاضر، شرایط برای انجام ماموریت هیات فراهم شده است.

امام موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی، در پائیز سال ۱۹۷۸ ظاهرا به دعوت معمر قذافی به لیبی سفر کرد و پس از آن، خبری از وضعیت او در دست نبوده است اما مقامات حکومت معمر قذافی همواره از سرنوشت او اظهار بی اطلاعی می کردند.

همچنین، به گفته یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قرار است علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران هم برای دیدار با مقامات دولت انتقالی لیبی به زودی عازم آن کشور شود.