نماینده مجلس: نمی توان به احمدی نژاد گفت مشایی را رها کن

علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس، گفته است که رابطه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، با اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر او، "رابطه ای اعتقادی و روحی است" و افزوده است: "این رابطه مثل این است که به یک عاشق بگویید معشوقش را رها کند."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مطهری گفته است که آیت الله علی خامنه ای هم به همین دلیل به آقای احمدی نژاد در مورد رابطه با آقای مشایی زیاد فشار نمی آورد و اظهار داشته است که "بر همین اساس باید با این عاشق و معشوق کج دار و مریز رفتار کرد."

این نماینده مجلس که پیگیر سئوال از رئیس جمهوری بوده، گفته است که در اعتراض به اینکه هیات رئیسه مجلس سئوال از رئیس جمهوری را که صد امضا داشت طی چهار ماه به جریان نینداخت، تصمیم به استعفا گرفت اما "اگر سئوال از رئیس جمهور به جریان بیفتد، استعفایم را پس می گیرم، اما هنوز پس نگرفته ام."