رئیس جمهوری کره: تحصیلات دانشگاهی اقتصادی نیست

لی میونگ باک، رئیس جمهوری کره جنوبی، گفته است که ادامه تحصیلات در سطح دانشگاهی در این کشور از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و مشکلات اجتماعی متعددی را هم ایجاد کرده است.

آقای لی گفته است که حدود هشتاد درصد از جوانان کره جنوبی پس از خاتمه تحصیلات دبیرستانی به دانشگاه می روند و این عامل اصلی بیکاری در میان جوانانی است که قادر به یافتن شغلی متناسب با تحصیلات خود نیستند.

رئیس جمهوری کره جنوبی افزوده است که دولت او در نظر دارد فرصت های شغلی ببیشتری را برای فارغ التحصیلان دبیرستانی ایجاد کند.