افزایش تعرفه مکالمه با تلفن ثابت در ایران

رییس شورای رقابت ایران اعلام کرده است که تعرفه هر پالس مکالمه با تلفن ثابت به حدود ۵۱ ریال افزایش خواهد یافت.

جمشید پژویان به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که افزایش تعرفه مکالمه با تلفن ثابت حدود ۱۲ درصد است و تعرفه هر پالس که حدود سه دقیقه است، از ۴۴.۷ ریال به ۵۱ ریال افزایش یافته است.

آقای پژویان افزایش قیمت مکالمات را "ناچیز" توصیف کرد و گفت: "سهم هزینه تلفن ثابت در بودجه خانوارها بسیار پایین است و برای خانوارهای فقیر سهم هزینه های مکالمه با تلفن ثابت ۱.۱ درصد است و مشترکان با این افزایش قیمت تغییری احساس نخواهند کرد".