نگرانی شورای امنیت درباره وضعیت ذخایر تسلیحاتی لیبی

شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سرنوشت ذخایر انبوه تسلیحاتی که در دوره حکومت سرهنگ معمر قذافی انبار شده بود عمیقا ابراز نگرانی کرده است.

این شورا از لیبی و همسایگان آن کشور خواست اشاعه سلاح های غارت شده را متوقف کنند.

این نگرانی وجود دارد که این سلاح ها به دست القاعده و سایر گروه های پیکارجو بیافتد.

بسیاری از سلاح ها در عملیات ناتو که دوشنبه شب رسما پایان یافت منهدم شد.

با این حال مقام ها گفتند که معلوم نیست چه تعداد هنوز در گردش است.