سودان "صدها شورشی" را در کردفان کشت

به گفته مقام های سودانی، صدها شورشی در استان کردفان در جنوب سودان در پی درگیری با ارتش این کشور کشته شده اند.

احمد هارون فرماندار کردفان گفت که شورشیان جنبش آزادی بخش خلق سودان (اس پی ال ام شمال) زمانی که ارتش تهاجم آنها به شهر تلودی را پس می زد کشته شدند.

شورشیان درباره این ادعاها اظهار نظر نکرده اند اما قبلا ارتش را به "پاکسازی قومی" در این ناحیه نفتخیز متهم کرده بودند.

این استان هم مرز سودان جنوبی است که در ماه ژوئیه مستقل شد.