کنفرانس بین المللی 'امنیت اینترنتی' کار خود را آغاز کرد

روز سه شنبه، ۱۰ آبان (۱ نوامبر)، کنفرانس امنیت اینترنتی به منظور بررسی نحوه برخورداری از فواید ارتباط اینترنتی همراه با اقدامات لازم برای جلوگیری از سوء استفاده جنایی و امنیتی از این وسیله کار خود را در لندن آغاز کرد.

چند روز پیش، رئیس یکی از نهادهای اطلاعاتی بریتانیا هشدار داد که حملات سایبری به سازمان های دولتی و صنعتی این کشور به سطح نگران کننده ای افزایش یافته است.

در همایش لندن، نمایندگانی از چین و روسیه نیز شرکت دارند در حالیکه شمار قابل توجه حملات اینترنتی که توسط هکرهایی از داخل این دو کشور صورت می گیرد به خصوص باعث نگرانی کارشناسان بوده است.