ایران از عضویت کامل فلسطینیان در یونسکو حمایت کرد

روح الله احمد زاده کرمانی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی، از تصویب پیشنهاد ارتقای موقعیت تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل - یونسکو - استقبال کرده و آن را "زمینه ساز ارتقاء جایگاه این سازمان جهانی در نزد افکار عمومی جهانی" دانسته است.

روز گذشته، کشورهای عضو یونسکو با اکثریت قابل توجه آرا پیشنهاد تغییر موقعیت فلسطینیان از عضو ناظر به عضو کامل این سازمان را تصویب کردند که به گفته ناظران، اقدامی نمادی در حمایت از تلاش تشکیلات خودگردان برای کسب عضویت کامل در سازمان ملل متحد بوده است.

تشکیلات خودگردان با تسلیم درخواستی به شورای امنیت، خواستار عضویت کامل در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل شده اما آمریکا و اسرائیل با این درخواست به شدت مخالفت ورزیده و آن را مانع دستیابی به توافق بین اسرائیل و فلسطینیان دانسته اند.

در حالیکه آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ماه گذشته در سخنانی در کنفرانس انتفاضه فلسطین در تهران با عضویت فلسطینیان به عنوان کشور مستقل در سازمان ملل مخالفت کرد و آن را باعث تثبیت موجودیت اسرائیل دانست، مشخص نیست که آیا در صورت ارجاع درخواست فلسطینیان به مجمع عمومی، جمهوری اسلامی به آن رای مثبت خواهد داد یا نه.