'طرح سوال از رئیس جمهوری ایران اعلام وصول شد'

علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس ایران می‌گوید که طرح سوال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور امروز (سه شنبه دهم آبان)،در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.

آقای مطهری در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران (خانه ملت)، اعلام وصول و ارجاع سوال به کمیسیون‌های تخصصی، را "اقدام شایسته‌ای" خواند، اما ابراز امیدواری کرد که سوال از آقای احمدی نژاد، "روند طبیعی و قانونی" خود را طی کند.

وی در مورد استعفای خود نیز به خبرگزاری خانه ملت گفت که صبر خواهد کرد تا هیات رئیسه در "عمل به وظیفه قانونی خود" عمل کند.

آقای مطهری حدود دو هفته پیش به نشانه اعتراض به مطرح نشدن طرح سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس، از سمت خود استعفا داده بود.

طراحان سوال از رئیس جمهوری که در جلسه علنی روز یکشنبه به دنبال تکمیل تعداد امضاهای مورد نیاز برای این طرح بودند پس از آن که تعداد امضاها را به ۷۳ امضا (حد نصاب قانونی) رساندند، طرح مذکور را امروز به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند.

پیش از این هیات رئیسه مجلس از رسیدن ۶۹ امضاء خبر داده و اعلام کرده بود که این طرح از نصاب لازم افتاده است.

طبق آئین‌نامه مجلس طرح سوال از آقای احمدی نژاد پس از تحویل به هیات رئیسه مجلس بدون نیاز اعلام وصول به طور مستقیم به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارجاع داده می‌شود.