افزایش تلفات مصرف بیش از اندازه داروهای مسکن در آمریکا

مرکز کنترل بیماری ها در آمریکا هشدار داده است که رقم تلفات مصرف بیش از حد داورهای مسکن در این کشور در حال گسترش است.

به گزارش کارشناسان این مرکز تلفات ناشی از مسمویت با دارو در آمریکا از مجموع تعداد کشته شدگان در اثر مصرف کوکائین و هروئین پیشی گرفته است.

بر اساس گزارشی که به وسیله مرکز کنترل بیماری ها در آمریکا منتشر شده است، در دوازده سال گذشته تقاضای داروخانه ها در آمریکا برای دریافت مسکن های مجاز چهار برابر افزایش یافته است.

این مرکز افزوده است که دوازده میلیون آمریکایی به خاطر اعتیاد به سراغ داروهای مسکن می روند.

بر این اساس، این نوع اعتیاد در مردان سفیدپوست میانسال بیشتر از دیگران دیده می شود.