فرماندهان نیروهای مسلح یونان عزل شدند

وزارت دفاع یونان اعلام کرد فرماندهان ستاد مشترک نیروهای مسلح و نیروهای زمینی، دریایی و دریایی این کشور برکنار شدند.

بر اساس اعلامیه این وزارتخانه، شورای امنیت کشور به ریاست جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان عهده دار فرماندهی نیروهای مسلح شده است.

این تصمیم همزمان با گسترش نگرانی ها از وضع اقتصادی یونان و اعلام برگزاری همه پرسی در این کشور برای تصمیم گیری درباره طرح کمک اتحادیه اروپا اعلام شده است.

وزارت دفاع یونان اعلام کرد تصمیم گیری درباره جایگزینی فرماندهی نیروهای مسلح در طی چند هفته اتخاذ شده است.