رای دادگاه عالی بریتانیا به نفع استرداد جولین آسانژ

دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد که جولین آسانژ، موسس ویکی‌لیکس را می توان برای بازجویی در مورد ادعاهای سوء استفاده جنسی به سوئد مسترد کرد.

پلیس لندن در تاریخ هفتم دسامبر براساس یک حکم جلب بین المللی، جولین آسانژ را دستگیر کرد.

مقامات سوئد در ارتباط با اتهام تجاوز و رساندن آزار جنسی به دو زن، درخواست استرداد آقای آسانژ را کرده اند.