روزنامه ایران: سعید لیلاز به شش سال حبس محکوم شد

روزنامه ایران، متعلق به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی - ایرنا - گفته است که دادگاه تجدید نظر تهران سعید لیلاز، اقتصاددان و روزنامه نگار، را به شش سال حبس قطعی محکوم کرده است.

این روزنامه با اشاره کیفرخواست علیه آقای لیلاز، او را با تظاهرات اعتراضی علیه نتیجه اعلام شده انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری مرتبط دانسته و همچنین اتهاماتی در مورد ارتباط او با سفارتخانه های خارجی را مطرح کرده است.

جنبش راه سبز، از سایت های متعلق به مخالفان دولت ایران، یادآور شده است که سعید لیلاز از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بوده و به ویژه نقش دولت در افزایش نقدینگی و تشدید تورم را مورد انتقاد قرار داده بود.