صالحی: ایران با پیمان راهبردی آمریکا و افغانستان مخالف است

علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس منطقه ای امنیت افغانستان به استانبول سفر کرده، گفته است که دولت جمهوری اسلامی با امضای هرگونه پیمان راهبردی بین آمریکا و افغانستان "قاطعانه" مخالف است.

اجلاس منطقه ای استانبول با شرکت رئیسان جمهوری کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه و وزیران امور خارجه شماری از کشورها از جمله کشورهای غربی کمک کننده به امنیت افغانستان تشکیل شده و نمایندگی ایران را آقای صالحی برعهده دارد.

وزیر خارجه ایران ایجاد پایگاه های نظامی خارجی را با "جهتگیری کلی دولت افغانستان و جامعه جهانی" مغایر دانست و خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان شد.