حمایت روحانی ارشد انگلیکن از اعتراضات ضد سرمایه‌داری

روان ویلیامز، سراسقف کانتربوری و ارشدترین روحانی در کلیسای انگلیکن - کلیسای رسمی انگلستان - از معترضان ضد سرمایه داری که در برابر کلیسای سنت پل لندن تحصن کرده اند حمایت کرده و خواستار تغییرات اساسی در ساختار مالی جهان شده است.

سراسقف ویلیامز در مقاله ای در تایمز مالی همچنین پشتیبانی خود را از سندی که کلیسای کاتولیک هفته پیش انتشار داد ابراز داشته که در آن مالیات بر معاملات مالی، جدایی عملیات بانکداری از فعالیت های سرمایه گذاری در شبکه بانکی و افزایش سرمایه بانک های خصوصی به عنوان راه های جلوگیری از تکرار بحران مالی توصیه شده است.

دکتر ویلیامز در مقاله خود گفته است که جامعه در مجموع بر این نظر است که بهایی سنگین را برای اقدامات غیرمسئولانه دست اندرکاران فعالیت های بانکی پرداخته است در حالیکه این سیستم تغییر چندانی نیافته و این افراد هنوز دریافت کنندگان پاداش های کلان هستند.