'رشد مصرف سیگار در دختران بیشتر از پسران است'

رئیس اداره بهداشت مدارس وزارت بهداشت ایران گفته است که رشد مصرف سیگار در دختران بیشتر از پسران است.

خبرگزاری فارس به نقل از گلایل اردلان نوشته است که بررسی‌های اداره بهداشت مدارس در وزارت بهداشت ایران نشان داده که در بین نوجوانان، الگوی مصرف سیگار به سمت مصرف قلیان تغییر کرده است.

او گفته است که این بررسی‌ها نشان می‌دهد بین نوجوانان، رشد مصرف سیگار در دختران بیشتر از پسران و رشد مصرف قلیان در پسران بیشتر از دختران است.

او همچنین اضافه کرده است که میزان چاقی و اضافه وزن نوجوانان در ایران از حدود ۱۳ و نیم درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۷ درصد در سال ۸۸ افزایش یافته است.