پشتیبانی کابینه یونان از طرح پاپاندرئو

هیات وزیران یونان به طور قاطع از طرح جورج پاپاندرئو، نخست وزیر این کشور برای برگزاری همه پرسی درباره پیشنهاد کمک اتحادیه اروپا حمایت کرده است.

آقای پاپاندرئو پس از نشست اضطراری سه شنبه شب هیات دولت که هفت ساعت طول کشید، اعلام کرد برگزاری همه پرسی "ماموریت مشخصی" را از سوی مردم به دولت محول می کند تا درباره ادامه حضور یا خروج از پول مشترک اروپایی، یورو تصمیم گیری کند.

اعلام برگزاری همه پرسی به وسیله آقای پاپاندرئو با واکنش منفی کشورهای اروپایی ونگرانی بازارهای مالی و سقوط شاخص های عمده بورس در اروپا و آمریکا همراه بوده است.

آقای پاپاندرئو قرار است چهارشنبه با رهبران منطقه یورو در فرانسه دیدار کند.

به گفته آقای پاپاندرئو، برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام به جای برگزاری همه پرسی، یونان را با خطر عدم توانایی در پرداخت دیون مالی مواجه می کند.