اختلاف در کابینه یونان بر سر همه پرسی مورد نظر نخست وزیر

دو تن از وزیران کابینه جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان، تلویحا با نظر وی در مورد برگزاری یک همه پرسی در مورد برنامه های اقتصادی دولت که می تواند به خروج این کشور از حوزه پول مشترک اروپایی - یورو - منجر شود مخالفت کرده اند.

وزیر دارایی یونان گفته است که عضویت این کشور در حوزه پولی اروپایی "یک پیروزی تاریخی" است که نباید دستخوش نتیجه یک همه پرسی شود و وزیر توسعه نیز اظهار داشته که اولویت اصلی در حال حاضر، تصمیم پارلمان در قبول بسته مالی خارجی برای کمک به بازپرداخت بدهی های خارجی است.

روز دوشنبه این هفته، آقای پایاندرئو در اقدامی غیر منتظره، گفت که بسته پیشنهادی را به همه پرسی می گذارد و اگرچه مشخص نکرده است که موضوع همه پرسی دقیقا چه خواهد بود، گفته می شود رد این بسته به معنی آن است که یونان باید از عضویت در حوزه یورو خارج شود.