ایران و ترکیه در مورد سوریه گفتگو کردند

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی اکبر صالحی و احمد داووداوغلو، وزیران خارجه ایران و ترکیه، در حاشیه اجلاس بین المللی امنیت افغانستان در استانبول با یکدیگر دیدار کردند و بحران سیاسی سوریه در دستور مذاکرات قرار داشت.

تظاهرات اعتراضی علیه بشار اسد، رئیس جمهوری، و حکومت حزب بعث سوریه از هفت ماه پیش آغاز و با برخورد خشونت آمیز دولت مواجه شده است و گفته می شود تا کنون دست کم دو هزار تن از معترضان توسط نیروهای نظامی و امنیتی به قتل رسیده اند.

حکومت سوریه متحد جمهوری اسلامی در منطقه محسوب می شود و ایران از سیاست بشار اسد برای مواجهه با بحران سیاسی آن کشور حمایت به عمل آورده در حالیکه دولت اسلامگرای ترکیه، که پیشتر روابط نزدیکی با سوریه داشت، نحوه برخورد با معترضان در آن کشور را به شدت محکوم و روابط خود را با حکومت بشار اسد محدود کرده است.

اکثر مردم سوریه مسلمان سنی هستند اما خانواده اسد از فرقه علوی، یکی از آئین های رایج در سوریه، پیروی می کند و گفته می شود که قدرت حکومتی و مواضع و سمت های مهم سیاسی، امنیتی و اقتصادی در دست نزدیکان این خانواده و پیروان این فرقه قرار گرفته است.