'نخست وزیر یونان استعفا می دهد'

گزارش های رسیده از یونان حاکی از آن است که جورج پاپاندرئو، نخست وزیر، تا دقایقی دیگر با رئیس جمهوری این کشور ملاقات و استعفای خود را تقدیم می کند تا راه برای تشکیل یک دولت ائتلافی هموار شود.

تصمیم آقای پاپاندرئو به کناره گیری از قدرت تنها ساعاتی پس از اظهارات تعدادی از وزیران عضو کابینه اتخاذ شده که گفته بودند از نظر نخست وزیر در مورد برگزاری یک همه پرسی در مورد رد یا قبول بسته کمک های مالی خارجی نخواهند کرد.

کارشناسان گفته بودند که در صورتیکه مردم یونان این بسته کمک های خارجی را، که در برابر اجرای یک رشته سیاست های ریاضت اقتصادی در یونان پیشنهاد شده، نپذیرند، این کشور ناگزیر خواهد بود از حوزه پول واحد اروپایی - یورو - خارج شود.