وزیر خارجه ایران وارد لیبی شد

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، برای دیدار با اعضای شورای ملی انتقالی لیبی وارد آن کشور شده است.

از زمان سقوط حکومت معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، مقامات وزارت خارجه ایران تاکید داشته اند که با آغاز حرکت اعتراضی علیه سرهنگ قذافی، روابط خود را با حکومت لیبی قطع کرده بودند اما برخی از منتقدان دولت، وزارت خارجه را به واکنش کند در این زمینه متهم کرده اند.

وزارت خارجه پیشتر گفته است که در حال حاضر در نظر نیست تا مقامات ارشدتر جمهوری اسلامی به لیبی سفر کنند.