راه‌اندازی کمپین یک میلیون امضا برای اعتراض به احمد شهید

خبرگزاری فارس گزارش داده که اعضای مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی ایران برای اعتراض به آنچه که یک‌جانبه بودن گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده شده است، کمپین یک میلیون امضا به راه انداخته‌اند.

بنابر این گزارش، این کمپین از روز پنجشنبه، ۱۲ آبان ماه، آغاز شده است و طراحان آن انتظار دارند که بخش عمده‌ای از امضاهای موردنظر خود را در حاشیه مراسم ویژه ۱۳ آبان در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران جمع کنند.

در متن نامه اعتراضی ادوار بسیج دانشجویی ایران به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گزارشی که آقای شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است، از نظر "علمی ضعیف"، از نظر سیاسی "مغرضانه و جهت‌دار" و از نظر محتوا "ناقص" خوانده شده است.

امضاکنندگان این نامه خطاب به احمد شهید نوشته‌اند: "از شما خواستاریم تا متن گزارشی را که در تاریخ دوم اکتبر ۲۰۱۱ میلادی به رسانه‌ها ارسال کردید، به نحو اساسی اصلاح کنید."