'عضویت در ان‌پی‌تی مانع همکاری‌های هسته‌ای است'

معاون دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفته است که رویکرد تبعیض‌آمیز توام با انگیزه‌های سیاسی کشورهای توسعه‌یافته باعث شده است عضویت در ان‌پی‌تی (پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای) و موافقتنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نه تنها همکاری‌های هسته‌ای را تسهیل نکند، بلکه مانع چنین همکاری‌هایی باشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، اسحاق آل حبیب در نشست مجمع عمومی بررسی گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرده است که رویکرد تبعیض‌آمیز از سوی کشورهای دارنده فناوری برتر هسته‌ای، باعث شده است کشورهایی هم که عضو ان‌پی‌تی نیستند، از طریق همکاری‌های هسته‌ای، به امتیازات و پاداش‌های بیشتری دست یابند.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد همچنین نسبت به عدم پذیرش ان‌پی‌تی از سوی اسرائیل و نوع برخورد کشورهای غربی با این موضوع ابراز نگرانی کرده است.