شهروندان کوبا از حق خرید و فروش ملک برخوردار شدند

ساکنان کوبا برای نخستین بار در ۵۰ سال گذشته می توانند به خرید و فروش ملک بپردازند.

بر اساس قانون جدیدی که از دهم نوامبر، یک هفته دیگر به اجرا گذاشته می شود، کوبایی ها می توانند در ازای فروش خانه های خود پول دریافت کنند.

پیش از این مردم کوبا می توانستند خانه های خود را تعویض کنند ولی اجازه فروش خانه هایشان را در ازای دریافت پول نداشتند.

قانون جدید بخشی از اصلاحات اقتصادی است که با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد کوبا و حل مشکل کمبود مسکن به اجرا گذاشته شده است.

حق مالکیت خصوصی شهروندان در کوبا از زمان به روی کار آمدن کمونیست ها در سال ۱۹۵۹ بسیار محدود بوده است.